Ny ankehitriny sy ny hetsika ho avy:

> Miisa…. ny mambra ao amin'ny SLK Yvelines Fahazavana ankehitriny.

> Handray anjara amin'ny fankalazana ny fahafolo taonan'ny Yvelines Fahazavana ny SLK mandritran'ny taona 2023.

Le présent et les événements à venir:

>  Journée Rencontre Sportive organisée par la SLK

Ho an’ANDRIAMANITRA irery ihany anie ny Voninahitra.

 

A DIEU seul la Gloire.