Ny Tantara:

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Historique:

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Ny Antom-pisiana:

Ny Antoko Mpihira Andon’ny Maraina dia sampana velona eto amin’ny FPMA Yvelines Fahazavana, mpikambana ao amin’ny   sampana Antoko Mpihira iraisana AMF FPMA nasionaly sy Antoko Mpihira FPMA FAFATS.

Ny vaindohan-draharahany dia fandraisana  anjara amin’ny fanompoam-pivavahana isan’alahady  amin’ny  fitoriana ny filazantsaran’i Jesoa Kristy amin’ny alalan’ny hira,  ary amin’ny fitarihana ireo hira mandritry ny fotoam-pivavahana.

Mikolokolo ny saina sy fanahy ny fiaraha-miasa sy ny fiombonana ao anatin’ny sampana.  Ankoatra ny fifaliana sy fahaizana mihira dia ambonin’izany ny  fifankatiavana no hiainan’ny mpikambana ao aminy.

Ny vokatry ny asa dia avy amin’ny hezaka ataon’ny mpikambana :  samy mandray anjara amin’ny fanorenana, manaraka ny teti-kasa iraisana ary mibanjinana  tanjona iray : fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra

Les missions de la section:

La chorale Andon’ny Maraina est une section vivante de la FPMA YVELINES FAHAZAVANA. Elle fait partie de la chorale FPMA NATIONALE et de la FPMA FAFATS régionale.

Sa mission principale est d’être au service de la liturgie en prêchant de l’évangile du Christ à travers les chants. Elle accompagne des chants des paroissiens durant les cultes.

Faire partie de la chorale procure un épanouissement intellectuel et spirituel. C’est se mettre au service de l’autre pour l’écouter et l’aider à progresser, dans la joie et l’amour.

Ainsi les œuvres de la chorale résultent du travail de tous les choristes : chacun apporte sa contribution au développement de la section, chacun participe à l’élaboration des projets en commun, chacun garde à l’esprit l’ultime objectif : glorifier Dieu !