Ny ankehitriny sy ny hetsika ho avy:

> Miisa 35 ny mambra ao amin’ny SVK Yvelines Fahazavana ankehitriny.

> Nankalaza ny Fahafolo taonany ny sampana ny 10 marsa 2019.

Le présent et les événements à venir:

> On compte actuellement 35 adhérents.

> La SVK Yvelines Fahazavana a fêté ses 10 ans le 10 mars 2019.

Ho an’ANDRIAMANITRA irery ihany anie ny Voninahitra.

 

A DIEU seul la Gloire.