Ny ankehitriny sy ny hetsika ho avy:

> Miisa 35 ny mambra ao amin’ny SVK Yvelines Fahazavana ankehitriny.

Le présent et les événements à venir:

> On compte actuellement 35 adhérents.

> Rencontre Nationale SVK

Ho an’ANDRIAMANITRA irery ihany anie ny Voninahitra.

 

A DIEU seul la Gloire.