Lasim-piangonana: 29 – 30 juin 2019

Toy ny fanao isan-taona ny lasim-piangonantsika dia hatao eny amin’ny 72 avenue du Maréchal Leclerc – 77 460 Souppes-sur-Loing.

Izany dia hatao hahafahantsika mifanerasera, manamafy ny firahalahiantsika ary mifanakalo hevitra ho enti-mampandroso ny fiangonana.

Haompana amin’ity andinin-tsoratra masina manaraka ity ny dinika:

Asa 2:42 « Ary izy ireo naharitra tamin’ny fampianaran’ny Apostoly sy ny fiomobaba sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana ».

Ka hofakafakaina amin’izany ireto an-dalana manaraka ireto:

  • Faharetana amin’ny fampianaran’ny Apostoly
  • Faharetana amin’ny firaisana ara-pirahalahiana
  • Fahazotoana amin’ny Fandraisana
  • Faharetana amin’ny fivavahana

Hararaotina koa ny fotoana hiaraha-mifaly, koa iangaviana isika samy hivimbina ny sakafo antoandro ny sabotsy sy ny hena  hatono. Ny fiangonana osa no hisahana ny sakafo maraina sy antoandro ny alahady ary ny hofan’ny trano hilasiana.

Koa aza misalasala misoratra anarana:

  • na amin’ny Andriamatoa Mamy ANDRIAMANANA
  • na amin’ity rohy ity 

Hanomboka ny Sabotsy amin’ny 10ora ny lasy ka hifarana ny alahady tolak’andro.

Mirary ny hahatongavantsika maro no sady manonona ny fiadanan’ny Tompo ho amintsika.

Ny birao

MOFON’ AINA

« Mangataka amin’Andriamanitra aho, rahavako, mba hambinina amin’ny zavatra rehetra ianao ary mba ho salama tsara,

tahaka izay anambinana anao ara-panahy. »

II Jean 1:2

La vie de notre église et de ses 7 sections vivantes en  photos >>

Les extraits du grand concert donné par le Groupe Joseph D’Af pour le Xème Anniversaire de la FPMA Yvelines Fahazavana – 7 mai 2019 >> (bientôt disponible ici)

Le   Prochain  Culte

ce Dimanche 23 juin 2019

à 15h00 en l’Église – 9 avenue de la Gare

78 180 Montigny-le-Bretonneux

Accès: RER C Saint-Quentin-en-Yvelines

Culte en Malagasy Français 

La liturgie sera bientôt consultable ici

Le Mot du Pasteur

Le Dieu des vivants, et non des morts

(lire la suite)

Cellule de Prière

vendredi 5 juillet à 21h

Pour porter en prière

les projets de notre l’Eglise

et la vie de nos sections.

Etude biblique: Pasteur Théodore Randriamanantena

Conf Call au 09 72 63 41 38