« Ary izy ireo naharitra tamin’ny fampianaran’ny  Apostoly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana » – Asa 2:42 – Lasi-piangonana 29 – 30 juin 2019.

Misaotra ny Tompo lehibe fa tanteraka soamatsara ny  lasi-piangonantsika izay natao teny amin’ny 72 avenue du Maréchal Leclerc – 77 460 Souppes-sur-Loing.

Izany dia natao hahafahantsika mifanerasera, manamafy ny firahalahiantsika ary mifanakalo hevitra ho enti-mampandroso ny fiangonana.

Ny nofakafakaina amin’izany ireto an-dalana manaraka ireto:

  • Faharetana amin’ny fampianaran’ny Apostoly
  • Faharetana amin’ny firaisana ara-pirahalahiana
  • Fahazotoana amin’ny Fandraisana
  • Faharetana amin’ny fivavahana

Manonona ny fiadanan’ny Tompo ho amintsika.

Ny birao

MOFON’ AINA

« Mangataka amin’Andriamanitra aho, rahavako, mba hambinina amin’ny zavatra rehetra ianao ary mba ho salama tsara,

tahaka izay anambinana anao ara-panahy. »

II Jean 1:2

La vie de notre église et de ses 7 sections vivantes en  photos >>

Les extraits du grand concert donné par le Groupe Joseph D’Af pour le Xème Anniversaire de la FPMA Yvelines Fahazavana – 7 mai 2019 >> (bientôt disponible ici)

Le   Prochain  Culte

le Dimanche 22 septembre 2019

à 15h30 en l’Église – 9 avenue de la Gare

78 180 Montigny-le-Bretonneux

Accès: RER C Saint-Quentin-en-Yvelines

Culte en Malagasy Français 

La liturgie est consultable ICI 

Cellule    de    Prière

vendredi 4 Octobre à 21h

Pour porter en prière

les projets de notre l’Eglise

et la vie de nos sections.

Conf Call au 09 72 63 41 38

Le  Mot  du  Pasteur

Le Dieu des vivants, et non des morts

(lire la suite)