Les membres du bureau de la SA 2018-2020:

Filoha
Présidente
Mamisoa Ramiandrisoa
Filoha mpanampy
Vice Présidente
Miora Randrianantenaina
Mpitahiry vola
Trésorière
Bakoly Andrianavalona
Mpitantsoratra
Secrétaire
Haja Ravaoarisoa
Mpanolotsaina
Conseillère
Bodo Ramiandrasoa
Mpanolotsaina
Conseillère
Ony RATRIMOHARIVONY

Les moniteurs:

Mpampianatra
Monitrice
Joëlle Rajerison
Mpampianatra
Monitrice
Micky Randrianarijery
Mpiandraikitra
Monitrice
Voahangy Rahonintsoa
Mpiandraikitra ny hira
Responsable chant
Sandra Raveloson
Mpampianatra
Monitrice
Lova Rajaonah
Mpampianatra
Monitrice
Hanitra Andriamampandry
Mpampianatra
Monitrice
Nathalie Ralaison
Mpampianatra
Moniteur
Aina Andrianarisoa