Bureau

“Inty aho Jesoa miantso ahy Hianao”


Ny fahalemeko anie, Ry Tompo fantatrao, Hianao no nifidy
Sy maniraka ahy, Avy Aminao Jesoa, Ny herin’ny fanahy, Ho entiko manao, Ny asa atolotrao
Fa sarotra e ny dia, Ry Tompo manampia, Ho mendrika tokoa, Ny antsonao Jesoa.